PERSONLIGHETSTEST

GRATIS DISC TEST


Det här kostnadsfria personlighetstestet hjälper dig att smidigt fastställa din DISC- och personlighetsprofil. Du får vetskap om hur DISC-profilerna; Dominans, Inflytande, Stabil och Konformitet kan förutse beteenden gentemot andra och de vardagliga sakerna du gör. Genom att uppge din mail kommer du motta material som hjälper dig att utveckla din personlighet och förbättra ditt liv. Du kan alltid avregistrera dig.

Observera att resultatet på testet inte är fakta, utan endast en riktlinje om vilken DISC-profil som din personlighet främst består av. Om du önskar en djupare DISC-utvärdering, kontakta oss via greatgroup.se/contact-2/


1.1) I min jobbmiljö, är det viktigaste för mig...

1.2)   I min jobbmiljö, är den lägsta prioriteringen…

2.1) När någon uttrycker en åsikt eller slutsats som jag inte samtycker med, kommer jag sannolikt

2.2)   Det är osannolikt att jag gör följande när jag inte samtycker...

3.1) När jag jobbar med ett team, och vi stöter på ett hinder av något slag, säger jag mest sannolikt…

3.2)   Jag kommer inte att säga följande om mitt team stöter på hinder…

4.1) Min attityd till att jobba med detaljer – som research och analysera data – är oftast…

4.2)   Min attityd till att jobba med detaljer – som research eller analysera data – är sällan…

5.1) Om jag är på ett event med mycket människor jag ännu inte presenterat mig för, kommer jag sannolikt…

5.2)   Om jag är på ett event med mycket människor jag ännu inte presenterat mig för, kommer jag sannolikt inte…

6.1) Jag ser mig själv främst som…

6.2)  ...Sättet jag ser mig själv är inte främst…

7.1) När jag hör att en ändring kommer ske, tänker jag sannolikt…

7.2)   När jag hör att en ändring kommer ske, är den minst sannolika tanken…

8.1) Den mest sanningsenliga beskrivningen av min jobbapproach är…

8.2)   Den minst sanningsenliga beskrivningen av min jobbapproach är…

9.1) Arbetsuppgifter som jag njuter av mest innehåller…

9.2)   De arbetsuppgifter jag inte njuter av innehåller…

10.1) När jag svarar på ett samtal, är jag mest intresserad av…

10.2)   När jag tar emot ett samtal, är jag inte intresserad av att…

11.1) Det mest uppskattade någon kan säga till mig är…

11.2)   Det minst uppskattade någon kan säga till mig är…

12.1) Projekten eller uppgifterna som jag njuter mest av tillåter mig att…

12.2)   Projekten eller uppgifterna jag njuter minst av kräver att jag…Alla frågor måste besvaras före du kan avsluta testet.